tlo zlota tarcza

Utylizacja odpadów

Zoptymalizuj koszty utylizacji odpadów z Senda

Zyskaj zaufanego partnera w gospodarce odpadami i gwarancję stałych odbiorów.

Wybrało nas ponad 3000 klientów z całej Polski

Zobacz dlaczego.

Pełna zgodność z przepisami

Z nami masz pewność działania w obrębie prawa. Zagospodarowujemy odpady według przepisów ustawy, działamy zgodnie z systemem BDO. Współpracujemy z większością polskich podmiotów posiadających pozwolenia na zbierania, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów.

Gwarancja stałych i sprawnych odbiorów

Z nami masz pewność działania w obrębie prawa. Zagospodarowujemy odpady według przepisów ustawy, działamy zgodnie z systemem BDO. Współpracujemy z większością polskich podmiotów posiadających pozwolenia na zbierania, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów.

Elastyczność cenowa usług

Elastycznie podchodzimy do każdej współpracy, wyceniając ją indywidualnie. Przeanalizujemy możliwości optymalizacji kosztowej pod kątem Twoich potrzeb i zaproponujemy korzystne rozwiązanie.

puzzle_hero_top
puzzle_hero_top

Jakie odpady utylizujemy?

Prowadzimy odzysk większość kodów odpadów – zarówno komunalnych, jak i przemysłowych. Najczęściej zagospodarowujemy:

 Frakcje kaloryczne i RDF

Frakcje
kaloryczne i RDF

 Odpady wielkogabarytowe

Odpady
wielkogabarytowe

 Odpady poprodukcyjne

Odpady
poprodukcyjne

 Odpady niebezpieczne

Odpady
niebezpieczne

 Odpady komunalne

Odpady
komunalne

 Osady ściekowe

Osady
ściekowe

 Odpady rekultywacyjne

Odpady
rekultywacyjne

Odpady biodegradowalne

Odpady
wielomateriałowe

 Odpady budowlane

Odpady
budowlane

Odpady wielomateriałowe

Odpady
biodegradowalne

Budujemy zieloną Polskę

Działamy na terenie całej Polski, odbierając odpady w ilościach całopojazdowych. Frakcje nadsitowe na paliwa alternatywne to 25% naszej działalności. Miesięcznie dostarczamy do partnerów około 10 tysięcy ton tych odpadów do dalszego przetworzenia. Odbiory organizujemy zarówno z wolnej ręki, jak i na podstawie przetargów publicznych.

Kompleksowa organizacja procesu z korzyścią dla Twojej firmy i środowiska

1/3

Odbiór

Odbieramy odpady z miejsca ich wytwarzania. Posiadamy także sprzęt, który umożliwia zmielenie odpadów (np. wielkogabarytowych) bezpośrednio u klienta.

Kompleksowa organizacja procesu z korzyścią dla Twojej firmy i środowiska

2/3

Transport

Odpady przewozimy do naszych partnerów – instalacja docelowa widnieje bezpośrednio na karcie w systemie BDO. Zawsze wiesz, dokąd trafiają Twoje odpady.

Kompleksowa organizacja procesu z korzyścią dla Twojej firmy i środowiska

3/3

Utylizacja

Na miejscu odpady są bezpiecznie przetwarzane lub unieszkodliwiane, a odzyskane w procesie recyklingu surowce wtórne – ponownie wykorzystywane.

Wypełniamy obowiązek BDO za Ciebie

Prowadzenie ewidencji odpadów w bazie BDO już nie musi być Twoim obowiązkiem. Wypełnimy go za Ciebie, sporządzając pełną dokumentację z dostaw i odbiorów. Będziesz mieć stały dostęp do wszystkich informacji w Bazie Danych Odpadowych, a tym samym wiedzieć, gdzie trafiły przekazane nam frakcje oraz jak i kiedy zostały unieszkodliwione.

Potrzebujesz partnera, na którym można polegać?

Skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy rozwiązania dla Twoich wyzwań z odpadami.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym i kontakt ze mną w odpowiedzi na moją wiadomość, zgodnie z Polityką prywatności. Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowska 67FK, 04-872 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem 0000601997.

    Scroll to Top