tlo zlota tarcza

Oczyszczalnie ścieków

Dla zdrowia ludzi i środowiska

Świadczymy kompleksowe usługi brokerskie w zagospodarowaniu ścieków, osadów ściekowych oraz innych odpadów powstających na oczyszczalniach ścieków: od odbioru i wywozu nieczystości po organizację ich odpowiedniego zagospodarowania.

Osady ściekowe z komunalnych oczyszczalni ścieków

Zagospodarowujemy osady ściekowe na podstawie ich parametrów, wymagań uregulowanych ustawą o odpadach, budżetu oraz możliwości logistycznych. Dostosowujemy się do potrzeb klientów, działając w zgodzie z przepisami prawa.

Zagospodarowujemy osady między innymi na kompostowniach, instalacjach do przetwarzania osadów ściekowych, rekultywacjach oraz w rolnictwie. Odbieramy również skratki czy osady z piaskownika, np. 190801, 190802.

puzzle_hero_top
puzzle_hero_top
puzzle_hero_top
puzzle_hero_top

Osady i odpady z przemysłowych oczyszczalni ścieków

Zagospodarowujemy odpady przemysłowe: na podstawie wyników badań odpadu oraz specyfiki danej branży dobieramy odpowiednie działania. Zajmujemy się m.in. odpadami o kodach 190812 i 190814.

Ścieki przemysłowe

Odbieramy ścieki przemysłowe od wytwarzających je podmiotów i dostarczamy do naszych partnerów. Współpracujemy z wieloma niedociążonymi oczyszczalniami ścieków, które zagospodarowują przekazane przez nas transporty.

oczyszczanie
puzzle_hero_top
puzzle_hero_top

Dlaczego warto?

Z Senda zyskujesz pewność skutecznego oraz odpowiedzialnego działania, na którym korzystasz Ty i środowisko.

Krótkie terminy realizacji

Mamy szeroką siatkę partnerów, dzięki czemu możemy szybko odpowiadać nawet na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów. Z nami zyskujesz gwarancję sprawnych odbiorów.

Zgodność z ekologicznymi wymaganiami

Wszystkie ścieki oraz osady ściekowe są zagospodarowywane zgodnie z przepisami prawa, w tym wymaganiami dotyczącymi wpływu na środowisko.

Indywidualne podejście

Elastycznie dostosowujemy nasze usługi do potrzeb każdego klienta. Przeanalizujemy Twoje wyzwania w zakresie oczyszczania ścieków lub osadów ściekowych i zaproponujemy optymalne rozwiązania.

puzzle_hero_top
puzzle_hero_top

Potrzebujesz sprawnego zagospodarowania ścieków?

Skontaktuj się z nami:


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym i kontakt ze mną w odpowiedzi na moją wiadomość, zgodnie z Polityką prywatności. Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowska 67FK, 04-872 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem 0000601997.

    Scroll to Top