tlo zlota tarcza

Surowce wtórne

Zmieniamy zbędne odpady w wartościowe zasoby

Odbieramy surowce wtórne na terenie całej Polski.

puzzle_hero_top
puzzle_hero_top

Działamy na rzecz czystej przyszłości

Zbudowana na przestrzeni ostatnich 10 lat siatka partnerów na rynku recyklingu umożliwia nam efektywną pomoc przedsiębiorstwom w odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami.

Odzysk surowców wtórnych pozwala na zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych oraz maksymalne wykorzystanie zawartego w nich potencjału. Odebrane przez nas frakcje stają się źródłem nowych produktów – są wykorzystywane do wytworzenia wielu towarów. To działanie opłacalne dla środowiska i człowieka.

Recykling odpadów – nowe życie surowców wtórnych

Recykling skutecznie ogranicza ilość odpadów trafiających na składowiska, a odzyskanym surowcom wtórnym pozwala dać drugie życie. Zagospodarowujemy większość frakcji poużytkowych i poprodukcyjnych:

Nie zostawiaj odpadów na później, zajmiemy się nimi teraz


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym i kontakt ze mną w odpowiedzi na moją wiadomość, zgodnie z Polityką prywatności. Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowska 67FK, 04-872 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem 0000601997.

    Scroll to Top